Home » AKTUALNOŚCI » Wyjazd do Ośrodka Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej dn. 20.04.2018 r.

Zobacz również

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn. „Dostosowanie pomieszczeń skrzydła D Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II ul. Jagiellońska 76 z przeznaczeniem dla osób z chorobą Alzheimera”

Ogłoszenie oraz SIWZ z załącznikami