Home » AKTUALNOŚCI » Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu rękodzieła artystycznego pn. „Rodzina wiosną” dn. 24.05.2018 r.

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu rękodzieła artystycznego pn. „Rodzina wiosną” dn. 24.05.2018 r.

W dniu 24 maja 2018r. odbyło się w naszym Domu uroczyste rozstrzygnięcie konkursu rękodzieła artystycznego
pn. ,, Rodzina wiosną”.

Tradycyjnie od kilku lat zaproszenie do konkursu proponowane jest różnym instytucjom i ośrodkom wsparcia z terenu Gminy Kielce i Województwa Świętokrzyskiego. W tym domom pomocy społecznej oraz mieszkańcom lokali aktywizujących i mieszkań chronionych.  Odpowiedziało na nie 13 placówek.

 Celem konkursu jest m.in. wzmocnienie podmiotowości, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, motywowanie do psychofizycznej aktywności i jej utrzymanie wśród osób chorych, starszych, niepełnosprawnych poprzez zaangażowanie
i wykorzystanie metod oraz technik artystycznych służących terapii. Jest to także dobra i jak sądzimy przyjemna zarazem okazja do integracji oraz powód do wymiany doświadczeń zawodowych.

Prace poddane zostały 16.05.2018r. ocenie jury w skład, którego weszli specjaliści
z zakresu sztuki tj. wykładowcy Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
i pracownicy Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach.

Obecna na uroczystościach Pani dr hab. Teresa Ślusarek (prof. UJK – Instytut Sztuk Pięknych
w   Kielcach ) – reprezentująca jury: Panią prof. zw. dr hab. Małgorzata Bielecka (Wicedyrektor do spraw artystycznych
i naukowych w Instytucie Sztuk Pięknych w Kielcach) i  dr hab.  prof. UJK Katarzyna Ziołowicz – ( Dyrektor Instytutu Sztuk Pięknych w   Kielcach ) – przepięknie opisała wkład włożony w przygotowanie prezentowanych prac jak również doceniła pomysły i różnorodną formę przekazu. Pani Profesor wraz z Panią mgr sztuki, specjalistą ds. artystycznych w Biurze Wystaw Artystycznych
w Kielcach- Karoliną Kozieł
i Dyrektorem DPS im. Jana Pawła II – Piotrem Piwowarczykiem wręczyli dyplomy i nagrody.

Dla wszystkich laureatów konkursu, uczestniczących gości i naszych Mieszkańców zaprezentowany został koncert skrzypcowy
( przy akompaniamencie pianina) przez uczniów Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego pod kierunkiem Pani Dyrektor Katarzyny Sroki.

Końcowym punktem programu był gorący poczęstunek i zwiedzanie wystawy prac konkursowych.

Patronat honorowy nad konkursem objęli : Pani Wojewoda Świętokrzyski : Agata Wojtaszek,

Pan Marszałek Województwa świętokrzyskiego – Adam Jarubas, Pan Prezydent Miasta Kielce- Wojciech Lubawski.
Oni również wraz z Dyrekcją Biura Wystaw Artystycznych byli fundatorami nagród.

Mamy nadzieję, że przy życzliwości różnych osób i instytucji oraz chęci Mieszkańców biorących udział
w konkursie będzie mógł być ponownie przeprowadzony w przyszłym roku
i będziemy mogli podziwiać piękne, różnorodne prace rękodzieła artystycznego.

 

PROGRAM UROCZYSTOŚCI

24.05.2018r., godz. 10.00

10.00 – 10.30 – Uroczysta Msza Święta,

10.30 – 11.15 – Uroczyste wręczenie nagród,

11.15 – 11.45  – Występ muzyczny

przejście do Klubu :

11.45 – 12.45 – Zwiedzanie wystawy prac biorących udział

                 w konkursie,

                 – Zwiedzanie wystawy poświęconej Świętemu 

                 Papieżowi Janowi Pawłowi II – patronowi Domu,

                  – Poczęstunek dla Gości.

                                                                                                ZAPRASZAMY

Zobacz również

Występ z okazji święta naszego Patrona Jana Pawła II dn. 22 października 2020 r.

Z okazji dnia świętego Jana Pawła II przybyły do nas chór „Animusz”, zespół młodzieżowy z ZDZ w Kielcach przy …

Powiększ czcionkę
Contrast