Lokal Aktywizujący

Lokal Aktywizujący

Lokal aktywizujący jest ośrodkiem wsparcia, działającym na zasadzie mieszkania chronionego przy uwzględnieniu specyfiki projektu KIK/57 wynikającej z zawartej umowy międzynarodowej.

Osoba uprawniona do zamieszkania w lokalu aktywizującym powinna legitymować się skierowaniem  wydanym w trybie decyzji administracyjnej przez Dyrektora lub innego pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie działającego z uprawnienia Prezydenta Miasta Kielce.

Pobyt w lokalu aktywizującym jest odpłatny, a wysokość opłaty ustalana jest każdorazowo w decyzji administracyjnej wydanej przez Prezydenta Miasta Kielce lub osoby działającej z Jego upoważnienia. Decyzja ustalająca opłaty wydawana jest po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.

Lokale przeznaczone są dla osób zamieszkujących na terenie miasta Kielce, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu, lecz nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostki całodobowej opieki.

Do ubiegania się o przyznanie lokali aktywizujących uprawnione są osoby starsze i niepełnosprawne, które:

  • są mieszkańcami domu pomocy społecznej i uzyskały pozytywną opinię zespołu opiekuńczo – terapeutyczny,
  • mają złożony wniosek i oczekują na przyznanie miejsca w domu pomocy społecznej oraz uzyskały pozytywną rekomendację zespołu kwalifikującego,
  • mają złożony wniosek i oczekują na przydział mieszkania z zasobów gminy oraz zostały wskazane przez Wydział Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Kielce i uzyskały pozytywną rekomendację zespołu kwalifikującego,
  • są przebywającymi na terenie gminy Kielce, którzy zostali wskazani przez Dział ds. Bezdomności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  w Kielcach ul. Studzienna 2 oraz uzyskały pozytywną rekomendację zespołu kwalifikującego,
  • posiadają tytuł własności lokalu mieszkalnego, który chcą przekazać do gminy w zamian za lokal aktywizujący i uzyskały pozytywną rekomendację zespołu kwalifikującego.
  • mają orzeczenie nakazu eksmisji, zasądzono na ich rzecz lokal socjalny lub pomieszczenie tymczasowe i ze względu na różne ograniczenia fizyczne wymagają specjalnych warunków mieszkaniowych.

Lokale prowadzi i zarządza nimi Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej 76.

Lokale są wykończone pod względem budowlanym, estetycznym i posiadają:

  • Umeblowany aneks kuchenny wyposażony w zlewozmywak, płytę indukcyjną, piekarnik elektryczny, okap, lodówkę,
  • Łazienkę wyposażoną w pralkę automatyczną, ceramikę sanitarną i doposażenie higieniczne, kabinę prysznicową, lustro, rozwiązania techniczne dla potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych,
  • Część mieszkalną z podłączeniami: elektrycznymi, internetowymi i antenowymi, system przyzywowy, gniazdo telefoniczne, system alarmu przeciwpożarowego,
  • Każdy pokój posiada własny balkon, a z niego niepowtarzalny widok.