Home » dps jp2

dps jp2

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Czytaj więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawy pieluchomajtek do DPS im. Jana Pawła II w 2021 roku

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawy pieluchomajtek do DPS im. Jana Pawła II Ogłoszenie i formularze w wersji edytowalnej

Czytaj więcej

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi ochrony osób i mienia

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi ochrony osób i mienia w 2021 roku Ogłoszenie w wersji edytowalnej Wzór umowy na ochronę w 2021 roku Wzór umowy powierzenia danych – ochrona 2021

Czytaj więcej

Zamówienie publiczne na dostawę artykułów związanych z przeciwdziałaniem Covid-19

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 do Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach wraz z załącznikami Ogłoszenie w wersji edytowalnej Zbiorcze zestawienie ofert Ogłoszenie wyników

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę środków ochronnych oraz wyposażenia dla Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ – środki ochrony Załącznik nr 1 Projekt umowy Załącznik nr 2 Oferta cenowa Załącznik nr 3 Oswiadczeniewarunki-udzialu-postepowanie Załącznik nr 4 Oswiadczenie-podstawy-wykluczenia Załącznik nr 5 Grupa kapitałowa Załącznik nr 6 Opis_przedmiotu Informacja dla wykonawców nr 1 Informacja dla wykonawców nr 2 Zbiorcze zestawienie ofert Informacja o wynikach Informacja o unieważnieniu postępowania

Czytaj więcej
Powiększ czcionkę
Contrast