Home » AKTUALNOŚCI » Spotkanie z p. Haliną Domaradzką – Deja pt. „Kobieta zmienną jest” dn. 12.02.2018 r.

Spotkanie z p. Haliną Domaradzką – Deja pt. „Kobieta zmienną jest” dn. 12.02.2018 r.

Dnia 12 marca odbyło się spotkanie poetyckie z p. Haliną Domaradzką – Deja. Radomska poetka zaprezentowała fragmenty cyklu pt. „Kobieta zmienną jest” o tematyce miłosnej.

Zobacz również

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn. „Dostosowanie pomieszczeń skrzydła D Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II ul. Jagiellońska 76 z przeznaczeniem dla osób z chorobą Alzheimera”

Ogłoszenie oraz SIWZ z załącznikami