Home » O DOMU

O DOMU

misja

Misją Domu jest prezentowanie i kształtowanie świadomych postaw opiekuńczych wśród pracowników, dzięki którym problemy i trudności osób w nim zamieszkujących będą traktowane indywidualnie, z należytą powagą i szacunkiem. Misja Domu ukierunkowana jest na kształtowanie wrażliwości na ludzkie potrzeby, dostrzeganie ich i bezinteresowne na nie reagowanie.

  

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach przy ulicy Jagiellońskiej 76 funkcjonuje od 1978 roku. Jest jednostką budżetową samorządu terytorialnego o zasięgu ponadgminnym przeznaczoną dla osób przewlekle somatycznie chorych.

Dom jest placówką stałego pobytu, przeznaczoną dla osób wymagających opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Dom położony jest w centrum miasta co umożliwia łatwy i szybki dostęp do wszystkich jego obszarów oraz instytucji. W bezpośrednim sąsiedztwie domu znajdują się wysoko wykwalifikowane instytucje medyczne (szpital z oddziałem ratunkowym oraz przychodnie) z których od wielu lat korzystają mieszkańcy. Dom usytuowany jest w obszarze atrakcyjnym geologicznie, kulturowo i rekreacyjnie. W pobliżu ogrodu botanicznego i u podnóża rezerwatu przyrody ,,Karczówka” z górą o tej samej nazwie. Na jej szczycie znajdują się powstałe w latach 1624 – 1631 kościół pw. św. Karola Boromeusza oraz klasztor, którymi obecnie opiekują się księża pallotyni.

W Domu świadczona jest całodobowa, specjalistyczna opieka dla 66 osób u których zdiagnozowano chorobę Alzheimera. Dom posiada i prowadzi 29 lokali aktywizujących (mieszkań chronionych) dostosowanych do indywidualnych potrzeb kierowanych tam osób starszych i niepełnosprawnych. Instytucja zapewnia dostęp do bazy rehabilitacyjno-terapeutycznej i socjalnej oraz medycznej. Instytucja posiada własne miejsce kultu religijnego, w którym codziennie odprawiane są Msze Święte. Dysponuje pokojami 2, 3 osobowymi w których znajdują się łazienki. Każde z pomieszczeń wyposażone jest w system wczesnego wykrywania pożaru oraz radiowęzeł. Ponadto na terenie Domu znajduje się instalacja oddymiania. Do transportu mieszkańców i posiłków wykorzystywane są windy osobowe oraz winda towarowa.

Od 2007 roku z myślą o chorych leżących zainstalowano w Domu telewizję internetową. Dzięki niej mieszkańcy ciężko chorzy, przebywający w pokojach mają możliwość oglądania transmisji z wydarzeń kulturalno – oświatowych odbywających się w Klubie Domu oraz Mszy Św. w Kaplicy.

Otoczenie placówki to ponad dwuhektarowy teren pozbawiony barier architektonicznych.

Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.

Organizacja Domu, zakres i poziom świadczonych usług uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa oraz stopień fizycznej i psychicznej sprawności mieszkańców.

Decyzję o skierowaniu do Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach i decyzję ustalająca odpłatność za pobyt wydaje organ gminy właściwy dla tej osoby, a decyzję administracyjną o umieszczeniu wydaje w imieniu Prezydenta Kielc, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.

Każdy z naszych mieszkańców otoczony jest indywidualną troską, dzięki czemu czuje się ważny i potrzebny.

Powiększ czcionkę
Contrast