Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze

Charakterystyka usług opiekuńczych

Celem zapewnienia w/w usług jest:

 • udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
 • pielęgnacji,
 • niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych,

Zakres przedmiotowy realizowanych zadań obejmuje:

 • otaczanie szczególną opieką osób w początkowym okresie pobytu w Domu,
 • udzielanie pomocy w czynnościach życia codziennego, a w razie potrzeby pomoc w ubieraniu się, jedzeniu, myciu i kąpieli,
 • wykonywanie czynności pielęgnacyjnych oraz realizowanie zaleceń lekarskich,
 • współdziałanie w zakresie wykonania i stosowania diet,
 • umożliwienie spożywania posiłków w pokojach mieszkalnych, a w razie potrzeby karmienie,
 • dokonywanie zmian pościeli w razie potrzeby,
 • dostarczanie środków higieny osobistej, środków czystości i przyborów toaletowych niezbędnych do higieny osobistej.

Rehabilitacja w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach obejmuje zabiegi z zakresu m. in. fizykoterapii i kinezyterapii, w ramach których mieszkańcy mogą skorzystać z następującego sprzętu oraz ćwiczeń:

Fizykoterapia:

Światłolecznictwo:

 • Bioptron
 • Solux
 • Laser
 • UV
 • IR

Elektrolecznictwo:

 • galwanizacja
 • Träberta
 • Tens
 • DDM
 • jonoforeza

Hydroterapia:

 • kąpiel perełkowa

Magnetoterapia

Ultradźwięki

Kinezyterapia:

 • rotory do ćwiczeń kończyn dolnych
 • rowery stacjonarne
 • fotel do masażu
 • zestaw do ćwiczeń manualnych
 • ćwiczenia bierne kończyn górnych i dolnych (UGUL)
 • ćwiczenia samousprawniające z oporem i w odciążeniu (Activ)

W ramach rehabilitacji prowadzone są także indywidualnie ćwiczenia przyłóżkowe w pokojach mieszkańców. Celem ich jest utrzymanie sprawności fizycznej osób unieruchomionych, leżących. Wykonywane są m.in. pionizacja i nauka chodzenia, ćwiczenia czynne, bierne i oddechowe.

Ponadto w ramach rehabilitacji wykorzystywane są maty masujące, aparat do masażu, stół do ćwiczeń manualnych, steper, inhalatory oraz inne urządzenia i zabiegi wpływające na ogólną poprawę zdrowia i stanu psychofizycznego mieszkańców.