Usługi bytowe

Usługi bytowe

Charakterystyka usług bytowych.

Celem w/w usług jest:

 • zapewnienie miejsce zamieszkania,
 • wyżywienia,
 • odzieży i obuwia,
 • utrzymania czystości.

Zakres przedmiotowy zadań realizowany jest przez infrastrukturę mieszkalną na którą składają się:

 • pokoje mieszkalne,
 • gabinety medycznej pomocy doraźnej,
 • pomieszczenia do terapii i rehabilitacji,
 • świetlice,
 • jadalnia,
 • kuchenki pomocnicze,
 • pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia,
 • pomieszczenia sanitarne,
 • pralnia,
 • palarnie.

W zakresie wyżywienia i organizacji posiłków Dom zapewnia mieszkańcom:

 • co najmniej trzy posiłki dziennie,
 • wybór zestawu posiłków (dieta),
 • otrzymania posiłku dodatkowego,
 • dostęp do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów przez całą dobę.

W zakresie odzieży i obuwia:

Mieszkańcom domu nieposiadającym własnej odzieży i obuwia oraz możliwości ich zakupienia z własnych środków zapewnia się odzież i obuwie odpowiedniego rozmiaru, dostosowane do jego potrzeb, pory roku, utrzymane w czystości i wymieniane w razie potrzeby, w tym:

 • odzież całodzienną,
 • odzież zewnętrzną: płaszcz lub kurtkę,
 • bieliznę dzienną,
 • bieliznę nocną,
 • co najmniej jedną parę obuwia oraz pantofle domowe.

W przypadku mieszkańców leżących zaopatrywanie w odzież i obuwie dostosowuje się do potrzeb wynikających z ich stanu zdrowia.

Utrzymanie czystości w budynku i jego otoczeniu, sprzątanie pomieszczeń mieszkalnych w Domu dokonywane jest nie rzadziej niż raz dziennie.