Lokale aktywizujące

Lokale aktywizujące

Dnia 9 września 2014 r. o godzinie 10:00 odbyło się uroczyste otwarcie Lokali Aktywizujących w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach.

Lokale Aktywizujące powstały w ramach projektu Gminy Kielce pn. „Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez utworzenie lokali aktywizujących dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach.” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach w terminie od 21.06.2013 r. do 30.09. 2015 r., który opiera się na wcześniejszych znakomicie sprawdzających się doświadczeniach samorządu Kielc, powielając ideę budowania mieszkań chronionych.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 788 937,35 złotych. Informacje o tym wydarzeniu zamieszczone w lokalnych mediach.